Home News

CME program

CME program

Share

All programs until the end of the year can only be held virtually.

6 Comment(s)

محمد صادق صبا
محمد صادق صبا

Tuesday 25 May 2021 - 03:15

علاقمندم ضبط برنامه تشنج نوزادان در دریافت کنم

حسین حسینی
حسین حسینی Admin

Tuesday 25 May 2021 - 08:16

سلام و احترام. ویدیو برنامه بارگذاری شد.

عبدالحسین زندیه
عبدالحسین زندیه

Tuesday 20 April 2021 - 09:09

ضمن تشکر از اساتید گاه صدا و تصویر نیست و برقراری این دو مربوط با ستاد نیست.باید کسی این موضوع را پیگیر باشه.وکار استاد نیست.

حسین حسینی
حسین حسینی Admin

Tuesday 20 April 2021 - 11:22

سلام و تشکر. متشکر از نظر شما. چشم پیگیری میشود.

بهرام بیرامی
بهرام بیرامی

Wednesday 24 February 2021 - 10:15

لطفا راهنمایی کنید

عباس مدنى بيماريهاى كودكان وكليه
عباس مدنى بيماريهاى كودكان وكليه

Monday 9 November 2020 - 06:57

درود بشما مايه مباهات هستيد پاينده وپيروز باشيد

Your Comment

More Posts

Similar posts