خانه رویداد

مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اشتراک گذاری

مرکز تحقیقات هماتولوژی پانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری انجمن هموستاز و ترومبوز ایران وبینار یک روزه ترومبوز را برگزار می کند.

اهداف اختصاصی این وبینار:

تازه های درمان ضد انعقادی در بیماری کوید19 در کودکان

نقش مهار کننده فاکتور بافتی در انعقاد و ترومبوز و ارتباط آن با فاکتور هفت و ده انعقادی

تظاهرات هماتولوژیک کوید19

ترومبوسیتوپنی ناشی از واکسن

DOAC در کودکان

تازه های ارزیابی و درمان ITP

ترومبوز در پیوند سلول های بنیادی خونساز

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۰۸:۳۰

پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۱۲:۰۰


ضمیمه ها

پوستر وبینار

Role of TFPI.ppt

covid [Autosaved] 2

VTE management in chilhood COVID-19 infection

An updated management of ITP; Webinar 27 Aban 1400

vaccine-induced immune

Direct Oral Anticoagulants


0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این موضوع ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید!

دیدگاه شما

کمی بیشتر

مطالب همسو با این مطلب