خانه مطلب آموزشی

کلاسهای آموزشی مجازی اساتید گروه کودکان

کلاسهای آموزشی مجازی اساتید گروه کودکان

اشتراک گذاری
پنج شنبه مورخ 1399/08/08
ispring  لینک آپارات ویدیو 360 ویدیو 720 اسلاید  استاد عنوان جلسه
نورولوژی کودکان
  لینک دانلود دانلود   دکتر اینالو Seizure & Epilepsy
دانلود لینک دانلود دانلود   دکتر اینالو Epilepsy Pharmacology
دانلود         دکتر همتی Seizure in neonates
  لینک دانلود دانلود   دکتر اینالو Skull Shape and Size 1
  لینک دانلود دانلود   دکتر اینالو Skull shape and size 2
کاردیولوژی کودکان
دانلود لینک دانلود دانلود   دکتر محمدی Acyanotic Congenital HD 
دانلود لینک دانلود دانلود   دکتر ادراکی Cyanotic Heart Disease
  لینک دانلود دانلود   دکتر آموزگار Congenital Heart Disease
دانلود         دکتر مهدیزادگان Emergencies in Pediatric Cardiology
نفرولوژی کودکان
دانلود         دکتر بصیرت نیا Hypertension
  لینک دانلود دانلود   دکتر بصیرت نیا Acute Kidney Injury
  لینک دانلود دانلود   دکتر درخشان Fluid & Electrolyte Therapy
  لینک دانلود دانلود   دکتر درخشان Acid-Base Disorders
  لینک دانلود دانلود   دکتر درخشان Enuresis
گوارش کودکان
دانلود         دکتر عطاالهی Hepatitis
  لینک دانلود دانلود   دکتر دهقانی Acute Liver Failure
  لینک دانلود دانلود   دکتر دهقانی Fatty Liver
  لینک دانلود دانلود   دکتر دهقانی GER in Children
  لینک دانلود دانلود   دکتر دهقانی Cyclic Vomiting Syndrome
  لینک دانلود دانلود   دکتر دهقانی Liver Function Test
تنفس
دانلود         دکتر مصلحی Brochiolitis
          دکتر مصلحی Lung Sound
هماتولوژی و انکولوژی
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Hematology Review 1
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Hematology Review 2.1
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Hematology Review 2.2
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Hematology Review 3.1
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Hematology Review 3.2
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Hematology Review 4.1
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Hematology Review 4.2
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Oncology Review 1.1
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Oncology Review 1.2
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Oncology Review 2.1
  لینک دانلود دانلود   دکتر بردبار Oncology Review 2.2
مباحث دیگر
  لینک دانلود دانلود   دکتر سعید

PICU-Status Epilepticus

             

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این موضوع ثبت نشده است. شما اولین نفر باشید!

دیدگاه شما

کمی بیشتر

مطالب همسو با این مطلب