بررسی شیوع آنتی بادی سلیاک در کودکان با اختلالات نورولوژیک با علت ناشناخته در درمانگاه امام رضا (ع) بهمن ۱۳۹۰-۱۳۹۱

مقدمه و هدف: بیماری سلیاک یک اختلال ایمنی می باشد که در اثر مصرف گلوتن در افرادی که به این بیماری مستعد می باشند، بروز می کند. اختلالات نورولوژیک به عنوان یکی از علائم شناخته شده این بیماری به شمار می آید و شامل تظاهرات گسترده ای مانند صرع، اتاکسی، نوروپاتی، میوپاتی، دمانس، افسردگی، سردرد و ... می باشد. در این مطالعه شیوع آنتی بادی سلیاک در کودکان 1 تا 18 ساله با تظاهرات نورولوزیک با علت نامشخص در درمانگاه نورولوژی امام رضا (ع) از بهمن ماه 1390 تا بهمن ماه 1391 مورد بررسی قرار می گیرد.

روش کار: در این مطالعه مقطعی تمام کودکان 1 سال تا 18 سال که از بهمن 1390 تا بهمن 1391 با اختلالات نورولوژیک با علت نامشخص به درمانگاه نورولوژی امام رضا (ع) مراجعه نمودند، مورد بررسی قرار گرفتند. شرایط ورود به مطالعه تمام کودکان در محدوده سنی ذکر شده با اختلالات نورولوژیک با علت نامشخص بود. در انتها درصد بالا بودن آنتی بادی Anti-TTG در بیماران بررسی گردید و با گروه کنترل شامل 1500 کودک سالم مقایسه گردید.

نتایج: تعداد کل افراد مورد مطالعه 100 کودک شامل 65 نفر پسر (65%) و 35 نفر دختر (35%) بوده که فقط یک بیمار آنتی ترانس گلوتامیناز بافتی (Anti TTG Ab) داشته که بیوپسی انجام شده منفی بود. از این تعداد بیمار 25 نفر مبتلا به اپی لپسی، 31 نفر اختلالات تکاملی، 11 بیمار اتاکسی، 22 بیمارADHD ، 13 بیمار عقب ماندگی ذهنی (MR)، 9 بیمار اختلال یادگیری، 6 بیمار اوتیسم و 6 نفر نوروپاتی محیطی داشتند. شیوع آنتی بادی بیماری سلیاک در گروه مورد مطالعه 1% گزارش شده است. بیوپسی روده در این فرد انجام شده منفی و نرمال بود. گروه کنترل شامل 1500 کودک بود که فقط 30 بیمار آنتی بادی مثبت داشتند و شیوع آنتی بادی بیماری سلیاک در گروه کنترل 2% بوده و در نهایت نتیجه بر این شد که شیوع آنتی بادی بیماری سلیاک در گروه مورد مطالعه بیشتر از جمعیت کنترل نبوده و ارتباط معناداری پیدا نشد.

بحث و نتیجه گیری: شیوع آنتی بادی بیماری سلیاک در جامعه کنترل 2% می باشد ولی در مطالعه انجام شده شیوع آنتی بادی بیماری سلیاک در بیماران مورد نظر 1% و شیوع بیماری سلیاک صفر درصد بود که می توان نتیجه گرفت که شیوع سلیاک در بیماران مورد مطالعه از جامعه عادی بیشتر نمی باشد. در نتیجه بر اساس این مطالعه اسکرین کردن بیماری سلیاک در کودکان با اختلالات نورولوژیک با علت ناشناخته ضروری نمی باشد.

نویسندگان: دکتر سرور اینالو- دکتر محمود حقیقت – دکتر سمیرا اسفندیاری

تماس با ما

انجمن پزشکان کودکان فارس

شیراز - بیمارستان نمازی - طبقه دوم - دفتر گروه اطفال

071-36474298

آمار بازدیدکنندگان

امروز20
دیروز96
این هفته330
این ماه2395
کل281856

2
آنلاین