بررسی سطح سرب خون در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) در سال های 92-1391 و مقایسه با گروه نرمال

مقدمه: اختلال بیش فعالی–کم توجهی یکی از شایع ترین اختلالات رفتاری عصبی دوران کودکی است که در آن اختلالات توجه همراه با افزایش فعالیت و عدم مهار ایمپالس ها جلب توجه می کند. شیوع آن در مقالات 3 تا 8% گزارش شده است. این اختلال هزینه درمانی زیادی دارد و عملکرد شغلی، آکادمیک و اجتماعی فرد را مختل می کند. اگر چه یک زمینه ژنتیکی قوی در ایجاد آن نقش دارد، ولی عوامل محیطی هم نقش مهمی در اتیولوژی چند فاکتوری آن بازی می کنند. سرب یک آلوده کننده محیطی اصلی است که تاثیر اصلی آن روی سیستم عصبی مرکزی می باشد. مطالعات زیادی ارتباط سرب را با اختلال بیش فعالی-کم توجهی تایید کرده اند. در این مطالعه ما سطح سرب خون 100 کودک مبتلا به بیش فعالی-کم توجهی و 100 کودک نرمال را اندازه گیری کرده ایم.

روش کار: در این مطالعه 100 کودک مبتلا به ADHD که به کلینیک روانپزشکی درمانگاه امام رضا (ع) مراجعه کرده و معیارهای پرسش نامه جامع جهانی SDQ را طبق نظر والدینشان دارا بودند، انتخاب شدند. پس از ارائه توضیحات لازم و کسب رضایت از والدینشان، از بیماران CC3 خون وریدی گرفته شده و نمونه ها درون یک لوله هپارینه به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از سانتریفیوژ نمونه ها، سطح سرمی سرب به روش جذب اتمی اندازه گیری شده و سطح سرب بالای g/dlµ 15 غیر طبیعی در نظر گرفته شده است. 100 کودک نرمال از بین کودکانی که به اتفاقات بیمارستان نمازی جهت معاینات روتین مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. این کودکان معیارهای ADHD را نداشته و علائم مرتبط با مسمومیت سرب هم در آن ها مشاهده نگردیده است.

نتایج: از بین 100 بیمار ADHD و 100 کودک نرمال با میانگین سنی 8/1±2/7، همه سطح سرب زیر g/dlµ 15داشتند. به علت عدم وجود داده های کمی، امکان محاسبه میانگین سطح سرمی سرب و مقایسه آن بین دو گروه وجود نداشت. 67% بیماران ADHD و 42% گروه نرمال پسر بودند. در گروه ADHD، 38% بیماران و در گروه نرمال 73% دارای یک فاکتور خطر برای مسمومیت با سرب شامل زندگی در مناطق روستایی، وضعیت نامطلوب اقتصادی- اجتماعی و تماس شغلی والدین بودند.

نتیجه گیری: در این مطالعه، همه بیماران سطح سرب خون زیر g/dlµ 15داشتند. هیچ سطح سرمی ایمنی برای سرب در کودکان وجود ندارد و علائم مسمومیت با سرب، با سطوح پایین سرب هم گزارش شده است. به جرات می توان گفت عدم استفاده از بنزین سرب دار طی سال های اخیر در این استان نقش مهمی در کاهش مسمومیت با سرب در کودکان ایفا کرده است. افراد مورد مطالعه ما نیاز به درمان دارویی ندارند، ولیکن تلاش های ما باید در جهت شناسایی منابع سرب در محیط و حذف آن ها یا پیشگیری از تماس بیشتر با آن ها در آینده باشد. برای رسیدن به این اهداف، نیاز به مطالعات جامع تر در این زمینه در این مرکز دانشگاهی و تلاش برای به راه اندازی آزمایشگاه های مجهز برای اندازه گیری دقیق سطح سرب خون می باشد.

نویسندگان: دکتر خدیجه سادات نجیب – دکتر مژگان زحمتکشان – دکتر فاطمه حسانی

تماس با ما

انجمن پزشکان کودکان فارس

شیراز - بیمارستان نمازی - طبقه دوم - دفتر گروه اطفال

071-36474298

آمار بازدیدکنندگان

امروز27
دیروز179
این هفته565
این ماه1874
کل292252

2
آنلاین