بررسی بیماران پیوند کبد از نظر عفونت نهفته سل و درمان آن در شیراز

مقدمه: سرکوب ایمنی با داروهای ایمونوساپرسیو در پیوند ارگان های solid از جمله کبد می تواند منجر به فعالیت دوباره سل در بدن شود. از طرفی مصرف داروهای ضد سل به دلیل هپاتوتوکسیسیتی می تواند شرایط این بیماران را بدتر کند. هدف اصلی این پژوهش تعیین شیوع سل نهفته و بررسی درمان پروفیلاکتیک آن در بیماران نیازمند پیوند کبد می باشد.

روش کار: پس از بررسی 3034 پرونده لیست شده در فاصله سال های 91-1378 در مرکز پیوند بیمارستان نمازی شیراز، تعداد 920 بیمار که تست پوستی سل در پرونده آن ها ثبت شده بود وارد مطالعه شدند. این افراد به دو گروه بزرگسالان (661 نفر) و کودکان زیر 18 سال (259 نفر) تفکیک شدند. طی این مطالعه کوهورت متغیرهای پایه و دموگرافیک و شیوع سل نهفته از طریق بخش اول پرسشنامه استخراج گردید و نهایتا ریسک فاکتورها، Outcome و درمان سل نهفته از طریق بخش دوم پرسشنامه مورد پیگیری قرار گرفت.

نتایج: شیوع سل نهفته در کودکان 8/15% و در بزرگسالان 6/33% برآورد گردید. 3/68% از کودکان مبتلا به سل نهفته هیچ ریسک فاکتوری نداشتند و 5/19% دچار نارسایی رشد بودند. در گروه بزرگسالان نیز 2/50% هیچ ریسک فاکتوری نداشتند و 1/18% مبتلا به دیابت بودند. میزان مورتالیتی در کودکان 1/18% و در بزرگسالان 16% برآورد شد. مقایسه میزان بقاء در دو گروه کودکان مبتلا و غیر مبتلا به سل نهفته پیوند شده تفاوت معنی داری داشت (P=0.02) در حالی که در مورد بزرگسالان، این مقایسه در مورد افراد پیوند نشده معنی دار بود (P=0.004). هر 8 کودک مبتلا به سل نهفته ایزونیازید دریافت کرده بودند که هیچ کدام عوارض نیازمند قطع دارو نداشتند. در بزرگسالان 53 نفر از 61 بیمار مبتلا به سل نهفته ایزونیازید دریافت کرده بودند که در 3 نفر (7/5%) به دلیل افزایش شدید آنزیم های کبدی دارو قطع شده بود. هیچ کدام از کودکان مبتلا به سل نهفته در پیگیری ها دچار سل فعال نشده بودند و در بزرگسالان نیز تنها یک مورد (45/0%) دچار سل فعال کبدی شده بود.

بحث و نتیجه گیری: ارائه شیوع سل نهفته در کودکان کاندید پیوند کبد در این مرکز به عنوان اولین نتیجه بررسی بین المللی این موضوع است. همچنین حصول نسبتا بالای شیوع سل نهفته در بزرگسالان نیازمند توجه ویژه در این گروه بیماران است. بررسی های درمان در این پژوهش نشان از کم عارضه بودن ایزونیازید در بیماران کاندید پیوند کبد می باشد. وقوع بالاتر و معنی دار مرگ و میر در کودکان مبتلا به سل نهفته پیوند شده لزوم تغییر در پروتکل درمانی و مبنا قراردادن TST³5mm را جهت درمان پروفیلاکتیک این کودکان متذکر می شود.

نویسندگان: دکتر غلامرضا پولادفر- دکتر روح الله عادلیان

تماس با ما

انجمن پزشکان کودکان فارس

شیراز - بیمارستان نمازی - طبقه دوم - دفتر گروه اطفال

071-36474298

آمار بازدیدکنندگان

امروز65
دیروز99
این هفته384
این ماه2682
کل303991

8
آنلاین