بررسی ارتباط بین تغذیه مادر در سه ماهه سوم بارداری و سطح بیلی روبین توتال نوزاد

مقدمه: زردی یکی از مشکلات شایع دوران نوزادی است که تقریبا 60% نوزادان ترم و 80% نوزادان پره ترم به آن مبتلا می شوند. زردی فیزیولوژیک یک پاسخ طبیعی به دنبال محدودیت نوزادان در دفع بیلی روبین در روزهای اول زندگی می باشد. تغذیه مطلوب یکی از مهم ترین فاکتورها در یک بارداری سالم محسوب می شود که با سلامت مادران، میزان بروز شکایات مربوط به بارداری، رشد و نمو جنین و خطرات حین زایمان ارتباط مستقیم دارد. در میان عوام مسئله تاثیر تغذیه مادر بر زردی نوزادان مطرح است و از قدیم بر این باورند که مصرف غذاهــای با طبیعت گرم شانس ایجاد زردی را در نوزادان این مادران بالا می برد. هدف از انجام این پژوهش مقـایسه سطح بیلی روبین توتال نوزادان بر اساس تغذیه مادران آن ها می باشد.

روش کار: در این مطالعه مقطعی که در سال 1392 در بیمارستان حافظ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت، تعداد 180 مادر و نوزاد با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج از طریق تکمیل فرم جمع آوری اطلاعات و پرسشنامه غذایی مورد بررسی قرار گرفتند. از نوزادان آزمایش خون جهت بیلی روبین و آزمایشاتی جهت بررسی همولیز در بدو تولد چک گردید. سپس اطلاعات به دست آمده به وسیله آزمون های غیر پارامتری اندازه گیری مکرر و ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS 15 مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: میانگین بیلی روبین روز پنجم با مجموع غذاهای گرم و سرد رابطه معناداری نداشت. ولی در بعضی غذاها به صورت انفرادی همبستگی مستقیم و معنادار بود. میانگین بیلی روبین در فصول مختلف متفاوت و معنی دار بود (P<0.001). در نوزادان حاصل زایمان طبیعی نیز میانگین بیلی روبین بالاتر (6/14) از سزارین (8/10) بود (P<0.000).

بحث و نتیجه گیری: برخلاف عقاید عامه مردم غذاها به صرف گرم بودن باعث افزایش سطح بیلی روبین در نوزادان نمی شوند. بلکه دلیل افزایش بیلی روبین با مصرف بیشتر بعضی غذاها ممکن است ناشی از افزایش سیکل انتروهپاتیک به دنبال کاهش حرکات روده باشد. چون عوامل متعددی بر تغذیه مادران و انواع غذاها تاثیر دارد، پیشنهاد می شود مطالعه ای با تعداد بیشتر و متنوع تر انجام شود.

 

نویسندگان: دکتر اسماء ارجاعی- دکتر عاطفه حبیبی

تماس با ما

انجمن پزشکان کودکان فارس

شیراز - بیمارستان نمازی - طبقه دوم - دفتر گروه اطفال

071-36474298

آمار بازدیدکنندگان

امروز19
دیروز96
این هفته329
این ماه2394
کل281855

1
آنلاین